Svolymp se otevírá!

Za časů antických bohů, krvelačných válečníků a králů, neklidem zmítaná země...nezrodila vůbec žádného hrdinu ani hrdinku. Celé Řecko žilo pod nadvládou bohů. Lidem to vyhovovalo, nemuseli přemýšlet a hlavně nemuseli vůbec o ničem rozhodovat. Vždy se zeptali bohů a udělali, co jim bohové poradili. Na Svolympu vládl pevnou rukou Zeus. Všechny ostatní bohy ovládal pomocí svého magického blesku, ve kterém se skrývala veškerá jeho moc. Zároveň měl ve svém paláci dva sudy, ze kterých posílal všem lidem dobré a špatné věci. Jejich množství a poměr záleželo na jeho uvážení, nicméně Zeus byl spravedlivý a dával lidem podle jejich zásluh. Proto se v antickém Řecku hojně využívalo rčení: "když ty po mně kamenem, tak Zeus po tobě ze špatného sudu!" Nebo například: "Koukáš, jako by ti přistálo něco ze špatného sudu." Diovou pravou a levou rukou byli jeho dva bratři, Poseidon a Hádes. Poseidon měl na starosti veškeré vodstvo na Zemi, Hádes byl vládcem podsvětí a byl celkově takovým temným sluhou a rádcem. Na Olympu se pohybovala i Diova manželka Hera a Bohyně lásky Afrodita, která ochotně svou lásku každému rozdávala. Hádes byl celkově se svojí rolí nespokojený. Na Svolympu byl jak prašivej pes, na Zemi si na něj všichni ukazovali prstem a volali posměšnou rýmovačkou: "Hádes, Hádes, radši do podzemí zalez!" A v podsvětí, kterému vládl, si taky úplně nepokecal. Zeus se jednoho dne rozhodl, že nechá lidstvo nahlédnout pod svou pokličku vládnutí. Pozve tedy vybrané jedince, které bude hostit ve svém nebeském paláci na hoře Svolymp a připraví pro ně vskutku božskou podívanou. Vybral si právě vás...tak přijeďte...tato šance se nebude dobrých 1000 let opakovat!